Barnetrinnet

Generell info

 • 1.klasse holder til i eget bygg ved siden av barneskolebygget, her er også SFO lokalisert. Eget uteareal.

 • Leksehjelp for påmeldte elever fra 2. - 5. klasse hver mandag og onsdag.


Organisering av skoledagen:

 • 1.time: 08:30 - 09:30 60 min

 • 2.time: 09:30 - 10:00 30 min

 • Pause: 10:00 - 10:30 30 min

 • 3.time: 10:30 - 11:30 60 min

 • 4.time: 11:30 - 12:00 30 min

 • Pause: 12:00 - 12:30 15 min

 • 5.time: 12:30 - 13:30 60 min

 • 6.time: 13:30 - 14:00 60 min

 • 7.time: 14:00 - 14:45 45 min (hver 3.mandag for 7.trinn)

Elevrådet

Skoleåret 2021-2022:

 • Leder: Frida Engere

 • Nestleder: Angelica N.Høyem

 • Sekretær: Lucas Nygård

 • Øvrige medlemmer: Marius Pedersen, Mille S.Olsen, Ella Aas Lahti, Phillip Akselsen, Henrik Ingebrigtsen

Skoleskyss

Foresatte søker om skoleskyss via Visma Flyt skole. Eventuelle spørsmål vedrørende skyss rettes til rektor på den aktuelle skolen.

Informasjon om rett til skoleskyss finnes på Narvik kommunes nettsider.