Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter

  • Når elevene får standpunktkarakterer i juni 10.kl (eller for musikk og mat og helse i juni i 9.kl), har elev og foreldre/foresatte klagerett på disse karakterene. Det sendes ut en brosjyre sammen med karakterene hvor dette står nærmere forklart. Brosjyren kan fås tidligere ved henvendelse til skolen.
  • Klagen sendes til skolen eleven tilhører.