Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter

  • Når elevene får standpunktkarakterer i juni 10.kl (eller for musikk og mat og helse i juni i 9.kl), har elev og foreldre/foresatte klagerett på disse karakterene. Informasjon om dette finner dere på udirs nettsider, se link under, eller ved å kontakte skolen.

  • Klagen sendes til skolen eleven tilhører.