Bjerkvik skole - nyheter

Nettsiden er for tiden under ombygging.

Ungdomsskoledelen av Bjerkvik skole er vedtatt flyttet til Narvik ungdomsskole, dermed blir Bjerkvik skole en ren barneskole fra 01.08.21. I den forbindelse er denne nettsiden nå under ombygging :-)