Bjerkvik skole - nyheter

Nye vedtekter for FAU ute på høring

Utlysningstekst:

"Følgende utkast til vedtekter legges ut til høring fra 16 juni til 4.september 2020.

Endringsforslag/merknader sendes til bjerkvik.fau@gmail.com innen høringsfristen.

Innkalling til årsmøte sendes ut første skoleuke til høsten.

Hilsen

Styret i FAU ved Bjerkvik skole"

Nytt skoleår 2020/21

Første skoledag etter sommerferien blir 17. august 2020.

Skoleruta for neste skoleår: Skolerute 2020/21

God sommer!