Bjerkvik skole - nyheter

Skolestart 2022

Velkommen til skolestart på Bjerkvik skole mandag den 22.august.

  • 1.klasse møter utenfor SFO kl. 09.00. Ferdig kl. 12.00.

  • 2.-7.klasse møter i skolegården kl. 08.30. Ferdig kl. 12.00.

SFO har vanlig åpningstid: 07.00 - 16.15.

Innskriving av nye førsteklassinger til skoleåret 2022/2023

Innskriving av elever som er født i 2016 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2022-2023 skjer ved at foresatte logger inn i Visma Flyt skole og bekrefter skoleplassen til barnet. Dette er link til innskriving på Narvik kommunes nettsider. Innskrivingen er åpen i perioden 15.-30.november.

Når alle elevene er innskrevet på skolen vår, sender vi ut velkomstbrev med informasjon til foresatte og elever.

Vi ønsker alle nye førsteklassinger velkommen til Bjerkvik skole neste skoleår!