Innblikk i skolehverdagen

2.kl har hatt uteskole.
2.kl jobber med programmering.
Aktivitetsdag 16.mars 2022

Bilder fra samisk uke februar 2022

Elevene i 5. klasse har laget leseluser, er de ikke fine?

Åpen dag 13.02.19 - bsk
Åpen dag 13.01.19 - usk