Innblikk i skolehverdagen

5 og 6.kl har ryddet hele fjæra i aksjonen; ryddenorge.no


De ryddet både her og der.


Klassene var kjempeflinke og fant enormt mye søppel i fjæra.


2.kl har hatt uteskole.




2.kl jobber med programmering.





Bilder fra samisk uke februar 2022









Elevene i 5. klasse har laget leseluser, er de ikke fine?

Åpen dag 13.02.19 - bsk
Åpen dag 13.01.19 - usk