Organisering

Generell info

Organisering av skoledagen:

Fredager er 1.-4.klasse ferdig kl.11.15. De har en 45 minutters økt fra 10.30-11.15.

Mandag:

 1-5.kl er ferdig kl. 12.00

6,7.kl er ferdig kl. 13.15


Elevrådet

Skoleåret 2023/24:

Skoleskyss

Foresatte søker om skoleskyss via Visma Flyt skole. Eventuelle spørsmål vedrørende skyss rettes til rektor på den aktuelle skolen.

Informasjon om rett til skoleskyss finnes på Narvik kommunes nettsider.