Organisering

Generell info

 • 1.klasse holder til i eget bygg ved siden av barneskolebygget, her er også SFO lokalisert. Eget uteareal.

 • Leksehjelp for påmeldte elever fra 2. - 5. klasse hver mandag (12.00 - 13.30) og onsdag(14.00 - 14.30).

Organisering av skoledagen:

 • 1.time: 08:30 - 09:30 60 min

 • 2.time: 09:30 - 10:00 30 min

 • Pause: 10:00 - 10:30 30 min

 • 3.time: 10:30 - 11:30 60 min

 • 4.time: 11:30 - 12:00 30 min

 • Pause: 12:00 - 12:30 30 min

 • 5.time: 12:30 - 13:30 60 min

 • 6.time: 13:30 - 14:00 30 min

Fredager er 1.-4.klasse ferdig kl.11.15. De har en 45 minutters økt fra 10.30-11.15.

Mandag:

1-5.kl er ferdig kl. 12.00

6,7.kl er ferdig kl. 13.15


Elevrådet

Skoleåret 2022/23:

 • Leder: Lilly Olsen-Packer 5.kl

 • Nestleder: Jonathan Føre 4.kl

 • Sekretær: Andrea Olsen 4.kl

 • Øvrige medlemmer:

Skoleskyss

Foresatte søker om skoleskyss via Visma Flyt skole. Eventuelle spørsmål vedrørende skyss rettes til rektor på den aktuelle skolen.

Informasjon om rett til skoleskyss finnes på Narvik kommunes nettsider.