Om oss

I Bjerkvik sentrum, nært, men likevel uberørt av E6 og E10, ligger Bjerkvik skole. Skolen er en fulldelt skole 1-10 med ca 158 elever.

Skolen ligger i tilknytning til idrettsplass og idrettshall med svømmebasseng, og har kort vei til fjell og fjære.

Skolen har egen SFO med plass til ca 45 elever.

Bjerkvik skole ligger fint til midt i bygda. Skolen består av flere bygg som er bygd til litt forskjellig tid. Barneskolen og ungdomsskolen har en felles administrasjon, men er lokalisert i hver sine bygg. Midt mellom barne- og ungdomsskolen har vi ei fløy som rommer blant annet skolekjøkken, sløydsal, naturfagrom, tegnesal og musikkrom.

På uteområdet har elevene tilgang til flere lekeapparater og ballbinge. Skolen ønsker at elevene skal være aktive ute.

Bjerkvik skole er opptatt av elevenes læringsmiljø. Vi er en Olweussertifisert skole, og bruker også LP-metoden og Vurdering For Læring aktivt i vårt pedagogiske arbeide.

Digitale ferdigheter er et satsingsområde ved skolen vår. Fra og med januar 2019 har elevene i alle klasser ved skolen egen chromebook/nettbrett/PC tilgjengelig i klasserommet. Vi bruker Google for Education - pakken med blant annet G-mail. skriveprogram, regneark, presentasjonsverktøy og digitale klasserom.

Se kart - Bjerkvik skole

Bjerkvik skole

Telefon: 76 91 24 00

Besøksadresse: Maridalsveien 6, 8530 Bjerkvik

Rektor

Tove Fagerjord

E-post: tove.fagerjord@narvik.kommune.no

Telefon: 915 28 573