Barnetrinnet

Generell info

 • 1.klasse holder til i eget bygg ved siden av barneskolebygget, her er også SFO lokalisert. Eget uteareal.

 • Leksehjelp for påmeldte elever fra 2. - 5. klasse hver mandag og onsdag.


Organisering av skoledagen:

 • 1.time: 08:30 - 09:30 60 min

 • 2.time: 09:30 - 10:00 30 min

 • Pause: 10:00 - 10:30 30 min

 • 3.time: 10:30 - 11:30 60 min

 • 4.time: 11:30 - 12:00 30 min

 • Pause: 12:00 - 12:30 15 min

 • 5.time: 12:30 - 13:30 60 min

 • 6.time: 13:30 - 14:00 60 min

 • 7.time: 14:00 - 14:45 45 min (hver 3.mandag for 7.trinn)

Elevrådet

Skoleåret 2022-23:

 • Leder:

 • Nestleder:

 • Sekretær:

 • Øvrige medlemmer:

Skoleskyss

Foresatte søker om skoleskyss via Visma Flyt skole. Eventuelle spørsmål vedrørende skyss rettes til rektor på den aktuelle skolen.

Informasjon om rett til skoleskyss finnes på Narvik kommunes nettsider.