Bilde av boken til Bjørn Bolstad, Storyline.

Vi har fokus på tverrfaglig arbeid gjennom Storyline-metoden.

Elevbilde. Tegnet kart over Tromsø

Tromsø

7.klasse

Elevarbeid. Tegning av kart over Harstad

Harstad

6.klasse

Elevarbeid. Tegning av kart over Harstad

Harstad

5.klasse

Elevarbeid. Fremtidsgaten.

Fremtidsgaten

3.klasse