Vi har fokus på tverrfaglig arbeid gjennom Storyline-metoden.


Tromsø

7.klasse


Harstad

6.klasse


Harstad

5.klasse


Fremtidsgaten

3.klasse