Lærere og assistenter

Kontaktlærer 1.kl

Rebecca Karoliussen

E-post: rebecca.karoliussen@narvikskolen.no


Kontaktlærer 2.kl

Bente Andreassen

E-post: bente.andreassen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 3.kl

Trine Rustad Håkonsen

E-post: trine.rustad.haakonsen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 4.kl

Hilde Husveg

E-post: hilde.husveg@narvikskolen.no


Kontaktlærer 5.kl

Sølvi Kristin Nikolaisen

E-post: solvi.nikolaisen@narvikskolen.no

Kontaktlærer 6.kl

Toril Hauglid

E-post: toril.hauglid@narvikskolen.no

Kontaktlærer 7.kl

Andre Eide

E-post: andre.eide@narvikskolen.no


Lærer

Caroline Horn

E-post: caroline.stromsnes@narvikskolen.no


Lærer

Aud Pedersen

E-post: aud.pedersen@narvikskolen.no
Lærer/ Fagveileder

Lill Åse Johnsen

E-post: lill.aase.johnsen@narvikskolen.no

Lærer

Jonny Nutti

E-post: jonny.nutti@narvikskolen.no

Lærer

Bjørn Jonassen

E-post: bjorn.jonassen@narvikskolen.no

Lærer

Geir Morten Gabrielsen

E-post: geir.gabrielsen@narvikskolen.no

Lærer

Oddrunn Jacobsen

E-post: oddrunn.jacobsen@narvikskolen.no

Miljøterapeut

Christina Henriksen

E-post: christina.henriksen@narvikskolen.no

Assistent

Rose- Mari Mathiesen

E-post: rose-mari.mathiesen@narvikskolen.no


Fagarbeider

Maria Aas

E-post: maria.aas@narvikskolen.no

Fagarbeider

Wigdis Harjang Nilsen

E-post: wigdis.harjang.nilsen@narvikskolen.no

Fagarbeider

Merethe Sollund

E-post: merethe.sollund@narvikskolen.no

Fagarbeider

Silje Walle Berg-Olsen

E-post:'

silje.berg-olsen@narvikskolen.no