Skolen vår

I Bjerkvik sentrum, nært, men likevel uberørt av E6 og E10, ligger Bjerkvik skole. Skolen er en barneskole med ca 88 elever( 2022/23). 

Skolen ligger i tilknytning til idrettsplass og idrettshall med svømmebasseng, og har kort vei til fjell og fjære.

Skolen har egen SFO med plass til ca 45 elever. 

Bjerkvik skole ligger fint til midt i bygda. Skolen består av to bygg som er bygd til litt forskjellig tid. 1. klasse og SFO sine lokaler er lokalisert i et eget bygg. På barneskolen har vi ei fløy som rommer blant annet skolekjøkken, sløydsal, naturfagrom og tegnesal.

På uteområdet har elevene tilgang til flere lekeapparater og ballbinge. Skolen ønsker at elevene skal være aktive ute. Ny volleyballbane ble oppført høsten 2019.

Bjerkvik skole er opptatt av elevenes læringsmiljø. Vi er en Olweussertifisert skole, og bruker også LP-metoden og Vurdering For Læring aktivt i vårt pedagogiske arbeid.

Digitale ferdigheter er et satsingsområde ved skolen vår. Fra og med august 2019 har elevene i alle klasser ved skolen egen chromebook tilgjengelig i klasserommet. Vi bruker Google for Education - pakken med blant annet G-mail, skriveprogram, regneark, presentasjonsverktøy og digitale klasserom. Vi er en mobilfri skole.

Se kart - Bjerkvik skole 

Bjerkvik skole

Telefon: 76 91 2900

Besøksadresse: Maridalsveien 6, 8530 Bjerkvik


Postadresse

Bjerkvik skole

v/merkantile

Postboks 64

8501 NARVIK


Bjerkvik skoles bedriftsnr er 875288512.


Rektor

Tove Fagerjord

E-post: tove.fagerjord@narvik.kommune.no

Telefon: 915 28 573