Ordensreglement

Ordensreglementet for skolene i Narvik kommune ble revidert og vedtatt i kommunestyret 18.11.2021.

Ordensreglement for kommunal grunnskole i Narvik kommune 2021 (2).pdf